Ban lãnh đạo công ty

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông : Nguyễn Đức Hùng

Quốc tịch : Việt Nam

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tổng Giám đốc:

Ông : Lê Cao Thắng

Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty.

3. Các ủy viên Hội đồng quản trị:

Ông : Vũ Văn Dũng

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Ông : Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ : Trưởng phòng tổ chức Pháp chế - Công ty cổ phần đầu tư tài chính phát triển nhà và đô thị HUDFIC.

 4. Ban Kiểm soát:
           
           
Bà: Văn Thị Ngọc Ánh.
            Ông: Lại Tiến Dũng.

*************************************************

» Các ngành nghề kinh doanh chính.

» Giới thiệu

» Sơ đồ tổ chức công ty.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thế Trường:0983.660933
Phạm Quang Cường:0933198889
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 1
Lượng truy cập trong ngày: 0