Ban lãnh đạo công ty

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông : Ngô Quốc Huy

Quốc tịch : Việt Nam

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tổng Giám đốc:

Ông : Đậu Hoài An

Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty.

3. Các ủy viên Hội đồng quản trị:

Ông Đinh Đức Thắng

Chức vụ : Phó Ban Pháp chế Thanh tra - Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Việt Nam

            Ông : Nguyễn Đức Dân

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Ông : Nguyễn Nguyên Thành

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần phát triển nhà xã hội HUD.VN.

 4. Ban Kiểm soát:
           
           
Bà: Nguyễn Hồng Lâm - Trưởng ban.
            Ông: Nguyễn Ngọc Lân - Ủy viên.
            Bà: Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên.

 5. Phó Tổng Giám đốc:
 
            Ông: Bùi Đức Anh

*************************************************

» Các ngành nghề kinh doanh chính.

» Giới thiệu

» Sơ đồ tổ chức công ty.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 1
Lượng truy cập trong ngày: 0